Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Brahmana och Langhana - effekter av yogaträning

Det mesta jag gör vill jag göra grundligt. Så blev det även med yogan - en livslång stig som lärling framför mig :) Efter mina yogalärarutbildningar fanns det nästan fler frågor än svar så jag valde att år 2022 inleda fördjupade studier i Yogaterapi. Jag är så tacksam över att jag vågade ta det steget, för den här stigen är sannerligen både intressant och givande! Yogaterapi riktar sig till att kunna stöda den enskilda individens holistiska (fysiska, energetiska, mentala, emotionella och spirituella) välmående - utgående från den situation och de utmaningar som hen just nu upplever. För någon kan det handla om att stöda rehabiliteringen efter en operation medan det för en annan kanske handlar om att vilja lindra stress och få redskap för en bättre sömn. Jag ska skriva ett mer ingående inlägg om yogaterapi i ett senare skede men jag vill här dela med mig av det som jag fått insikter i under min utbildning så här långt. För varje digra hemuppgiftsinlämning och workshop blir mitt yogapuss
Nya inlägg

Tio år i Sagoskogen

Det här året fyller mitt företag Sagoskogen-Satumetsä tio år! Det känns som en lång tid, samtidigt har den tiden gått fort. På många sätt har detta varit tio år av att lyssna till sitt hjärta och sin kropp för mig - tio år att hållbart skapa allt det som Sagoskogen är idag, mjukt omvandlande av mitt varande och delande under tio års tid. Sagoskogen bara blev till, lite överraskande. Jag hade inte planer på att bli företagare, i själva verket trodde jag länge att företagande inte alls är något för mig. Men samtidigt visste jag att jag har så mycket att ge till människor, grupper, barn och vuxna att allt det omöjligt kunde göras enbart i egenskap av timlärare eller hobbyinstruktör (vilket jag hade varit i 15 år innan Sagoskogens start 2012). Då jag startade upp min deltidsfirma var det mest av praktiska skäl. Ganska snabbt insåg jag dock att Sagoskogen kan bli en plattform för nästan vad som helst och kan verkligen bli en inspiration för många - och ett jobb för mig! Precis som i Lennart

Teman för yogalektioner

Vagusnerven, Stress Away, Chakrabalansering, Lever&Gallblåsa, Glädje&Sorg - yogapass brukar ha läckra temanamn och först kan man börja fundera om man kan göra ett yogapass för vad som helst? Efter att ha själv yogat i ett antal år har jag kommit till några insikter kring yogapassens tematik. Under en yogalektion riktar vi fokuset inåt. Vi känner efter hur en position eller övning känns fysiskt, psykiskt och energetiskt just idag. Med vår närvaro till vår kropp och vårt sinne och med djupa, medvetna andetag skapar vi en plattform att rikta intentioner mot ett önskat mål. Och detta kan faktiskt vara vad som helst, men helst förstås något intressant och relevant. Passets tema kan vara rent fysiskt - tex. fokus på höftens rörlighet. Vi kan även välja att fokusera på ett helt organsystem, tex. matsmältningen. Med ett mera mentalt/emotionellt fokus kan vi forma passet till att koncentrera oss på tex. våra känslor av oro, ångest eller glädje.  Vi kan även välja en mera energetisk appr

Ett nytt år framför oss

Ett nytt år börjar imorgon. Det känns bra att vända blad, lättande och framåtblickande. Känslan är extra stark i år, det finns mycket att släppa taget om och lämna bakom sig.  Jag lyssnade på en av mina favoriter, Lee Harris, idag. Han bad lyssnarna fundera ett svar på tre frågor och det blev en fin stund att filosofera. De här tre frågorna passar perfekt i avslut av olika slag. Kanske till och med att ställa sig varje kväll före läggdags.  Första frågan var: Vad gav det gångna året dig som du är tacksam för?  För mig blev svaret mera tid i mitt hem med familjen, tid att fixa det mysigt och rogivande, tid för samvaro på ett kravlöst sätt. Vardagsrumban brukar i vanliga fall ta nästan all energi så att smått fixande hemma har främst hänt på semestertid. Nu har jag gjort något smått nästan varje dag och känner stor glädje då jag ser omkring mig. Hemmavarandet gav även uppskattning och tacksamhet för de små evenemang eller händelser som blivit av - en skogsvandring med picnic, en eldshow

Yinyoga och Restorative Yoga

Yinyoga och Restorative yoga är två mjuka yogaformer och båda är ypperliga sätt att vårda sin kropp med regelbundet. Båda yogavarianterna har mycket yin i sig, dvs. de är passiva i sin natur. De är stretchande, inåtlyssnande och återhämtande och ger en skön känsla av utrymme och harmoni i kroppen. I yinyoga är målet att känna en viss stretch - förnimmelse - och i den stretchen slappna av i musklerna så gott det går. Vi presterar inte, sträcker inte aktivt, utan vilar i positionerna som stöds upp med bolster, block, kuddar och filtar. Musklerna slappnar av och de mindre elastiska vävnaderna såsom leder och ligament kommer i en passiv stretch. Den passiva stretchen behöver vara tillräckligt länge, ca 3-5 min, för att "stressa" och öka ämnesomsättningen i dessa vävnader, vilket på sikt stärker dem. Även bindväven, fascian, kommer med i denna passiva stretch. Yinyogan handlar alltså inte om aktiv stretch liksom då vi stretchar våra muskler, utan vi vilar i stretchen, känner in oc

Mjuk rörelse

Efter många år av hård fysisk träning började mitt intresse att sina. Det var både min kropp och mitt sinne (eller var det själen?) som började ropa efter ett mera hållbart sätt att röra på sig. Varje individ har sina egna utmaningar, för mig handlade det om både att jag inte längre hittade glädje i att pressa min kropp som tidigare och om att min kropp signalerade på olika sätt att den behöver något annat för att må bra och hitta balans. Detta skedde gradvis under några års tid. Jag bestämde mig för att mer och mer börja följa den sanna rörelseglädjen för mig, dvs. att välja de sätt att röra mig som gav mig glädje - både i mitt jobb och på min fritid. De sätt som inte gav mig glädje fick falla bort. Sakta mak kände jag balans igen - kroppen återhämtade sig som den skulle och rörelsen gav mig energi igen. Det blev den mjuka rörelsen som steg allt mer in i mitt liv. Löpning blev till promenad. Hård dance fitness blev till mjuk, glädjefylld dans. Styrketräning blev till mjuk bål-

Känslighet som styrka

Hur förhåller du dig till känslighet? Klingar det positivt eller negativt för dig? Ser du dig själv som en känslig person?  I en yang-dominerad värld är det inte alltid lätt att leva som en känslig person. Överlag är jag av den åsikten att alla människor är känsliga varelser. Speciellt som mamma och i mitt arbete med barngrupper har den uppfattningen stärkts - känslighet är något som finns i oss alla men i olika grad. En del av oss är mer känsliga än andra och Elaine Aron som myntat uttrycket Highly Sensitive Person (HSP) har skrivit flera böcker om högkänslighet. Hon lägger fram en teori om att 15-20% av befolkningen har ett känsligare nervsystem än resterande 80% (ekologen i mig nickar nöjt till det faktum att så är det även i andra arters flockar här på jorden - av mycket viktiga orsaker). Högkänsliga individer har en ökad känslighet för intryck - t.ex. ljud, ljus, stämningar, outtalade signaler och har en större kapacitet att tex. registrera faror och förändringar i omgivn

Vad är kreativitet?

Vad är kreativitet? I korthet är kreativitet för mig en förmåga att skapa - skapa med händerna, skapa stämning, skapa lösningar till problem, skapa det bästa av situationen, osv. Jag har en viss känsla då jag känner hur kreativiteten flödar och den kan komma fram tex. medan jag mediterar, under en lektion jag instruerar, då jag pysslar med barnen eller då jag gräver i trädgården. Under de senaste dagarna har jag funderat på denna "källa till kreativitet".  Då det yttre arbetslivet har delvis stannat för mig så har jag haft möjlighet att undersöka vad kreativtet är för just mig - för jag tror att det här något ytterst individuellt för var och en. Varifrån kommer kreativiteten? Hur kommer den? Vad gör den åt mig? Det kreativa flödet kommer inte så där bara, på beställning. Det märkliga är att den kommer liksom av sig självt, smygande - ibland. Det är inte bara stillavarande som gör det - utan det är stillavarande med lätthet som gör det för mig. Inte bara vara utan bara v

Yin som i Yinyoga

Yin to Life, Yin&Yang, Yinyoga... vad är det här Yin? I uråldrig kinesisk filosofi är Yin & Yang två olika former av energi som samverkar och skapar vår verklighet - både den yttre och inre. Det här handlar om en hel vetenskap i sig som jag inte är så insatt i att jag kan redogöra för. Men det är intressant att begrunda vad i mitt liv, eller tex. i min yogapraktik är yin och vad är yang. Via det här granskandet har jag själv kommit lite närmare med att förstå vad som menas med både dessa energiers dualitet och sammanflätning.   Symbolen för Yin&Yang är bekant för många. En cirkel med ett vitt och ett svart fält som verkar cirkla mot varandra. I det vita fältet finns en liten svart cirkel och i det svarta fältet en vit. Symbolen beskriver bra hur svårt det är att definiera exakt vad som är Yin och vad som är Yang, för i Yin (det svarta), finns även Yang (det vita) och vice versa. Yin står för energi som är bl.a. stillastående, väntande, mörkare, svalare, mottagande, l

Kärleksfull vänlighet - Metta bhavana

Under den här undantagstiden har meditationen Metta bhavana kommit till mig i olika forum. Metta betyder kärleksfull vänlighet och bhavana betyder kultivera eller odla; Metta bhavana betyder alltså att odla kärleksfull vänlighet. Jag gjorde denna meditation första gången på min yinyogalärarutbildning med Magdalena Mecweld och blev berörd av hur enkelt man kan känna en djupare mening och kontakt - till sig själv eller världen runtomkring. Världen behöver mera kärlek och vänlighet just nu och man ska inte förringa en liten individuell insats. Med övning känns den här meditationen bara bättre. Den passar även alla åldrar och livsåskådningar och är på sätt universell <3 Metta-meditationen går ut på att du upprepar tre meningar med olika fokus i vart du riktar orden. Du kan visualisera känslan bakom orden tex. som en hop fjärilar som flyger mot målet för vänligheten eller som en ljusstråle eller annat som känns naturligt för dig. Jag brukar själv ha händerna på mitt hjärta då jag

Förändringar

"When there is no more to take away, simplicity is realized, complexity decreased and serenity enhanced" Okänd Den här tavlan finns på väggen i min tambur. Den har hängt där sedan år 2007 då jag läste citatet i en inredningstidning och blev berörd av hur fint uttryckt det var. Jag hade sakta spirande börjat följa min inre röst i mina val och i det här citatet fanns något som kändes bekant. De flesta områdena i mitt liv hade varit i smärtsam förändring och det gamla hade skalats bort. Jag kände vad jag ville men såg ännu hinder för att verkligen leva på det sätt jag önskade. Men jag höll på att lära mig. Några större förändringar lurade ytterligare bakom knuten. Nu år 2020, då vi är i stora tider av osäkerhet och förändring världen över kom jag att tänka på tavlan och dammade av den. Ja, nu känns orden på djupet igen . Jag har varit här förut . Det här är bekant för mig - förändring. Nu reagerar en hel värld och den energin är påtaglig. Jag känner smaken av stresshormon