Fortsätt till huvudinnehåll

Brahmana och Langhana - effekter av yogaträning

Det mesta jag gör vill jag göra grundligt. Så blev det även med yogan - en livslång stig som lärling framför mig :) Efter mina yogalärarutbildningar fanns det nästan fler frågor än svar så jag valde att år 2022 inleda fördjupade studier i Yogaterapi. Jag är så tacksam över att jag vågade ta det steget, för den här stigen är sannerligen både intressant och givande!

Yogaterapi riktar sig till att kunna stöda den enskilda individens holistiska (fysiska, energetiska, mentala, emotionella och spirituella) välmående - utgående från den situation och de utmaningar som hen just nu upplever. För någon kan det handla om att stöda rehabiliteringen efter en operation medan det för en annan kanske handlar om att vilja lindra stress och få redskap för en bättre sömn. Jag ska skriva ett mer ingående inlägg om yogaterapi i ett senare skede men jag vill här dela med mig av det som jag fått insikter i under min utbildning så här långt. För varje digra hemuppgiftsinlämning och workshop blir mitt yogapussel hela tiden tydligare, vackrare och mer mångfacetterat.

Det finns mängder av yogaformer och -stilar. Det kan handla om häftig, fysisk utmaning eller om djupt avslappnande kroppsscanningar. I denna djungel kan nybörjaren ha svårt att ta sig fram, men det gäller att bara modigt prova och iaktta hur det man gör passar den egna kroppen och situationen. Ibland kan det ju vara en total flopp (ett minne för livet det med!), men för det allra mesta kan vi kanske känna en effekt i kroppen eller sinnet av den yogaträning vi gjort. Med tiden kan vi börja märka att den effekten varierar lite beroende på yogapass, yogastil och vårt mående innan passet - vi börjar urskilja subtila skiftningar på olika nivåer. Med en regelbunden yogapraktik börjar vi inse att vi behöver olika sorters träning beroende på vilken energinivå vi har eller vilket syfte vi vill uppnå med yogan. Vi börjar fråga oss: vad behöver jag för att komma i balans just nu? Lite som att vi ibland behöver en lätt sallad till mat men ibland verkligen måste få en stor tallrik pasta för att orka vidare. Ibland blir ett löppass det bästa för helheten och ibland en mjuk, återhämtande yinyoga.

I yogafilosofin brukar man prata om Brahmana- (expansiv) och Langhana- (inåtgående) effekt av träning. Träningen kan vara asana (fysiska rörelser och positioner), pranayama (andningsövningar) eller meditation (mindfulness, stillhet) - allt det är yoga då vi gör det medvetet och andningscentrerat. Dessa yogaverktyg kan alltså delas in i hur de påverkar kroppen energetiskt - de har Brahmana- eller Langhana-kvalitet. Vi kan även jobba med Samana (balanserande) verktyg.

Brahmana-effekten är expansiv, energiserande, närande, uppbyggande, stärkande, yang. Här aktiveras det sympatiska nervsystemet som behövs för igångsättande och förverkligande. Langhana-effekten är kontraktiv, väntande, minskande, lugnande, rengörande, yin. Här aktiveras det parasympatiska nervsystemet som behövs för återhämtning, revitalisering och god sömn.

Vi kan alltså välja verktyg enligt vilken effekt vi vill nå och ett yogapass kan även innehålla element av båda dessa energetiska principer. Den centrala frågan blir alltså: vilken energi behöver jag balansera just nu? Behöver jag energiserande övningar och tekniker för att komma ur en stagnerad trötthet eller är jag trött för att hela kroppen och hjärnan har gått på övervarv och behöver lugnas ned? Vilken är min intention med den här träningen?

Då vi känner oss uttråkade, segt trötta, stagnerade eller utmattade kan vi jobba med energiserande Brahmana-tekniker. Dessa är tex. dynamiska stående yogapositioner med aktiva bakåtböj (hjärtöppnare), förlängd inandning, aktiverande Pranayama eller att hålla ögonen öppna medan vi tränar. Då vi känner stress, ångest eller överväldigande kan vi välja lugnande Langhana-tekniker så som lugnt tempo i vårt yogaflow med framåtböj, längre tider i positioner, förlängd utandning, lugnande Pranayama eller att vi blundar i vår lugna träning.

I vår yoga kan vi alltså sträva till önskad effekt tex. genom val av yogapositioner, val av hastighet/tid i positionerna och tillägg av olika andningstekniker i våra positioner. Den här vetskapen ökar förståelsen för hur varje yogaträning (och yogakropp) är individuell och även unik. Vi kan få mer självinsikt och bli bättre på att välja den sortens träning som stöder vårt helhetsvälmående på bästa möjliga sätt just nu. Yogaträningen blir kanske ännu mer en nyfiken utforskning av vad som känns och händer i kroppen och sinnet i just detta andetag - vi börjar arbeta med djupare lager av vårt varande. Självförtroendet kan stärkas då man märker att det går att påverka sitt tillstånd och förhållningssätt till situationer, med hjälp av den egna yogapraktiken.

Jag önskar dig många fina stunder på mattan och glädje på din unika yogastig <3

Kommentarer