Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2020

Mjuk rörelse

Efter många år av hård fysisk träning började mitt intresse att sina. Det var både min kropp och mitt sinne (eller var det själen?) som började ropa efter ett mera hållbart sätt att röra på sig. Varje individ har sina egna utmaningar, för mig handlade det om både att jag inte längre hittade glädje i att pressa min kropp som tidigare och om att min kropp signalerade på olika sätt att den behöver något annat för att må bra och hitta balans. Detta skedde gradvis under några års tid. Jag bestämde mig för att mer och mer börja följa den sanna rörelseglädjen för mig, dvs. att välja de sätt att röra mig som gav mig glädje - både i mitt jobb och på min fritid. De sätt som inte gav mig glädje fick falla bort. Sakta mak kände jag balans igen - kroppen återhämtade sig som den skulle och rörelsen gav mig energi igen. Det blev den mjuka rörelsen som steg allt mer in i mitt liv. Löpning blev till promenad. Hård dance fitness blev till mjuk, glädjefylld dans. Styrketräning blev till mjuk bål-

Känslighet som styrka

Hur förhåller du dig till känslighet? Klingar det positivt eller negativt för dig? Ser du dig själv som en känslig person?  I en yang-dominerad värld är det inte alltid lätt att leva som en känslig person. Överlag är jag av den åsikten att alla människor är känsliga varelser. Speciellt som mamma och i mitt arbete med barngrupper har den uppfattningen stärkts - känslighet är något som finns i oss alla men i olika grad. En del av oss är mer känsliga än andra och Elaine Aron som myntat uttrycket Highly Sensitive Person (HSP) har skrivit flera böcker om högkänslighet. Hon lägger fram en teori om att 15-20% av befolkningen har ett känsligare nervsystem än resterande 80% (ekologen i mig nickar nöjt till det faktum att så är det även i andra arters flockar här på jorden - av mycket viktiga orsaker). Högkänsliga individer har en ökad känslighet för intryck - t.ex. ljud, ljus, stämningar, outtalade signaler och har en större kapacitet att tex. registrera faror och förändringar i omgivn