Fortsätt till huvudinnehåll

Känslighet som styrka

Hur förhåller du dig till känslighet? Klingar det positivt eller negativt för dig? Ser du dig själv som en känslig person? 

I en yang-dominerad värld är det inte alltid lätt att leva som en känslig person. Överlag är jag av den åsikten att alla människor är känsliga varelser. Speciellt som mamma och i mitt arbete med barngrupper har den uppfattningen stärkts - känslighet är något som finns i oss alla men i olika grad. En del av oss är mer känsliga än andra och Elaine Aron som myntat uttrycket Highly Sensitive Person (HSP) har skrivit flera böcker om högkänslighet. Hon lägger fram en teori om att 15-20% av befolkningen har ett känsligare nervsystem än resterande 80% (ekologen i mig nickar nöjt till det faktum att så är det även i andra arters flockar här på jorden - av mycket viktiga orsaker). Högkänsliga individer har en ökad känslighet för intryck - t.ex. ljud, ljus, stämningar, outtalade signaler och har en större kapacitet att tex. registrera faror och förändringar i omgivningen. 

I dagens prestationssamhälle blir det ibland krångligt att vara känslig och det är kanske därför känslighet så lätt ses som en last. Med alla intryck och ett högt arbetstempo behövs extra mycket återhämtning för den som är högkänslig och man kan känna att man inte riktigt räcker till. Det kan bli knepigt att vistas på livliga platser och i stora folksamlingar även om det är trevliga tillställningar det handlar om. 

Men det finns skatter dolda i känsligheten för den som vågar stanna upp och hitta dem. Känsligheten kan vändas till en styrka som hjälper dig att navigera fram, förstå andra människor och skapa ett liv som ger djup mening. Med känsligheten kommer även en magkänsla som du kan lära dig att höra. Din intuition kan bli din inre kompass som visar vilken stig som blir bäst för just dig. Du kan lära dig att se vilka människor som får dig att må bra och vilka du behöver begränsa kontakten med. Med övning kan du även börja märka när du plockar åt dig andra människors energier och se hur det påverkar dig. Du kan känna hur en trivsam miljö byggs upp och märka många viktiga detaljer som missas av de flesta. Jag vill påstå att ett samhälle som går på högtryck behöver verkligen lyssna till de högkänsliga som reagerar tidigt på ett system i obalans.

Det är viktigt att öka sin förståelse för sin (eller kanske näras och käras) känslighet och acceptera den här egenskapen. En högkänslig person vinner på att lära känna sig själv och förstå hur den egna känsligheten fungerar. Genom att identifiera och acceptera hur man fungerar är det lättare att justera livet så att man hittar en balans. Speciellt viktigt är det att ta in tillräcklig kroppsvård och återhämtning så att systemet fungerar optimalt och man orkar fortsatt ge av sin magic till världen.

Nedan hittar du tips om vidare läsning och information om högkänslighet. Jag fick själv stor insikt i hur jag fungerar som högkänslig person då jag läste Elaine Arons böcker i början av 2000-talet. Därifrån började min väg mot ett mera känslighetsbejakande liv med ett gott helhetsvälmående. Till min glädje har det skrivits mer om ämnet på olika håll under senaste tid.

Boktips:
Elaine N. Aron, PhD: The Highly Sensitive Person (finns på svenska: Den högkänsliga människan)
Elaine N. Aron, PhD: The Highly Sensitive Child (finns på svenska: Det högkänsliga barnet)
Elaine N. Aron, PhD: The Highly Sensitive Person in Love

Internet-tips:
Sveriges förening för högkänsliga: https://www.hspforeningen.se
The Higly Sensitive Person: https://hsperson.com/
HSP Suomen erityisherkät ry: https://www.erityisherkat.fi/


Kommentarer