Fortsätt till huvudinnehåll

Yin som i Yinyoga

Yin to Life, Yin&Yang, Yinyoga... vad är det här Yin? I uråldrig kinesisk filosofi är Yin & Yang två olika former av energi som samverkar och skapar vår verklighet - både den yttre och inre. Det här handlar om en hel vetenskap i sig som jag inte är så insatt i att jag kan redogöra för. Men det är intressant att begrunda vad i mitt liv, eller tex. i min yogapraktik är yin och vad är yang. Via det här granskandet har jag själv kommit lite närmare med att förstå vad som menas med både dessa energiers dualitet och sammanflätning.  

Symbolen för Yin&Yang är bekant för många. En cirkel med ett vitt och ett svart fält som verkar cirkla mot varandra. I det vita fältet finns en liten svart cirkel och i det svarta fältet en vit. Symbolen beskriver bra hur svårt det är att definiera exakt vad som är Yin och vad som är Yang, för i Yin (det svarta), finns även Yang (det vita) och vice versa. Yin står för energi som är bl.a. stillastående, väntande, mörkare, svalare, mottagande, långsam, inre, bindväv/skelett, vatten/jord, årstiderna höst och vinter. Yang står för energi som är bl.a. rörelse, aktiv, ljusare, varmare, utsträckande, snabb, yttre, muskler/senor, luft/eld, årstiderna vår och sommar. Yin och Yang dansar konstant sinsemellan i universum: i vår omgivning och inom oss på alla olika nivåer. Yin kan förvandlas till Yang och Yang kan förvandlas till Yin så vi har inget som är bestående - precis som i livet - allt är i konstant förändring. 

Det är kanske lättare att förstå dansen mellan Yin&Yang via exempel. Vi tänker oss aktiviteten promenera. Det är lätt för de flesta, lugnt, avslappnande - Yin i många aspekter. Men i motvikt till att ligga stilla på en soffa är att promenera mycket Yang. I förhållande till att jogga är promenad åter Yin och joggandet ett uttryck för Yangenergin. Medan du joggar kan du kanske vara målmedveten och fokusera till 100% på din fysiska prestation (Yang) eller så kan du kanske känna in, lyssna på kroppen, granska din omgivning nyfiket och medvetet (Yin). När du ökar på takten tar du in mera Yang i din aktivitet, men det är fortfarande Yin om du jämför med en Formel-1 bil på tävlingsbana.

I Yoga har vi en stor variation i hur praktiken kan se ut. Det finns aktiv, nästan akrobatisk och mycket svettig yoga vs. stillaliggande, avslappanande yoga där målet är att vara så fysiskt passiv du bara kan, kanske i flera timmar - och allt där emellan. Vad är Yin, vad är Yang? En mjuk hathayoga är Yin i förhållande till att jogga, men Yang i förhållande till den ganska passiva Yinyogan. Yinyogan däremot är Yang i jämförelse med Yoga Nidra som främst handlar om stillaliggande meditation. Jag fascineras själv av gränslandet mellan dessa yogaformer - var övergår det aktiva muskelarbetet till ett aktivt avslappnande och vidare till en passiv stretch? Hur förhåller sig sinnet till prestationen i den mera dynamiska yogan vs. att släppa taget i en yinposition? I yogavärlden är just lugna och inåtkännande yogaformer mycket Yin och det är också härifrån Yinyogan har fått sitt namn. Under ett Yinyogapass kan du ändå märka hur det ur Yin kan födas mer Yin och således omvandla det tidigare Yin:et till Yang. 

Att filosofera på detta sätt är definitivt inget måste under ett yogapass för att få de positiva effekter tex. mjuk dynamisk yoga eller avslappnande Yinyoga ger åt kroppen och sinnet. De kan och får vara enbart fysiska upplevelser eller ett sätt att skapa välmående i kroppen. Det kan ändå vara intressant att veta varför Yinyoga heter just Yin och en liten förståelse av Yin&Yang kan hjälpa att orientera sig i yogautbudsdjungeln. 

Jag ska återkomma med ett mera fördjupat inlägg kring essensen i själva Yinyogan som blivit så kär för mig <3Kommentarer