Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Vad är kreativitet?

Vad är kreativitet? I korthet är kreativitet för mig en förmåga att skapa - skapa med händerna, skapa stämning, skapa lösningar till problem, skapa det bästa av situationen, osv. Jag har en viss känsla då jag känner hur kreativiteten flödar och den kan komma fram tex. medan jag mediterar, under en lektion jag instruerar, då jag pysslar med barnen eller då jag gräver i trädgården. Under de senaste dagarna har jag funderat på denna "källa till kreativitet".  Då det yttre arbetslivet har delvis stannat för mig så har jag haft möjlighet att undersöka vad kreativtet är för just mig - för jag tror att det här något ytterst individuellt för var och en. Varifrån kommer kreativiteten? Hur kommer den? Vad gör den åt mig? Det kreativa flödet kommer inte så där bara, på beställning. Det märkliga är att den kommer liksom av sig självt, smygande - ibland. Det är inte bara stillavarande som gör det - utan det är stillavarande med lätthet som gör det för mig. Inte bara vara utan bara v

Yin som i Yinyoga

Yin to Life, Yin&Yang, Yinyoga... vad är det här Yin? I uråldrig kinesisk filosofi är Yin & Yang två olika former av energi som samverkar och skapar vår verklighet - både den yttre och inre. Det här handlar om en hel vetenskap i sig som jag inte är så insatt i att jag kan redogöra för. Men det är intressant att begrunda vad i mitt liv, eller tex. i min yogapraktik är yin och vad är yang. Via det här granskandet har jag själv kommit lite närmare med att förstå vad som menas med både dessa energiers dualitet och sammanflätning.   Symbolen för Yin&Yang är bekant för många. En cirkel med ett vitt och ett svart fält som verkar cirkla mot varandra. I det vita fältet finns en liten svart cirkel och i det svarta fältet en vit. Symbolen beskriver bra hur svårt det är att definiera exakt vad som är Yin och vad som är Yang, för i Yin (det svarta), finns även Yang (det vita) och vice versa. Yin står för energi som är bl.a. stillastående, väntande, mörkare, svalare, mottagande, l

Kärleksfull vänlighet - Metta bhavana

Under den här undantagstiden har meditationen Metta bhavana kommit till mig i olika forum. Metta betyder kärleksfull vänlighet och bhavana betyder kultivera eller odla; Metta bhavana betyder alltså att odla kärleksfull vänlighet. Jag gjorde denna meditation första gången på min yinyogalärarutbildning med Magdalena Mecweld och blev berörd av hur enkelt man kan känna en djupare mening och kontakt - till sig själv eller världen runtomkring. Världen behöver mera kärlek och vänlighet just nu och man ska inte förringa en liten individuell insats. Med övning känns den här meditationen bara bättre. Den passar även alla åldrar och livsåskådningar och är på sätt universell <3 Metta-meditationen går ut på att du upprepar tre meningar med olika fokus i vart du riktar orden. Du kan visualisera känslan bakom orden tex. som en hop fjärilar som flyger mot målet för vänligheten eller som en ljusstråle eller annat som känns naturligt för dig. Jag brukar själv ha händerna på mitt hjärta då jag

Förändringar

"When there is no more to take away, simplicity is realized, complexity decreased and serenity enhanced" Okänd Den här tavlan finns på väggen i min tambur. Den har hängt där sedan år 2007 då jag läste citatet i en inredningstidning och blev berörd av hur fint uttryckt det var. Jag hade sakta spirande börjat följa min inre röst i mina val och i det här citatet fanns något som kändes bekant. De flesta områdena i mitt liv hade varit i smärtsam förändring och det gamla hade skalats bort. Jag kände vad jag ville men såg ännu hinder för att verkligen leva på det sätt jag önskade. Men jag höll på att lära mig. Några större förändringar lurade ytterligare bakom knuten. Nu år 2020, då vi är i stora tider av osäkerhet och förändring världen över kom jag att tänka på tavlan och dammade av den. Ja, nu känns orden på djupet igen . Jag har varit här förut . Det här är bekant för mig - förändring. Nu reagerar en hel värld och den energin är påtaglig. Jag känner smaken av stresshormon